Tasulised teenused

 • Perearsti esmane vastuvõtt kindlustamata patsiendile 30 EUR
 • Perearsti korduv vastuvõtt kindlustamata patsiendile 20 EUR
 • Pereõe esmane vastuvõtt kindlustamata patsiendile 20 EUR
 • Pereõe korduv vastuvõtt kindlustamata patsiendile 15 EUR
 • Retsepti pikendus kindlustamata patsiendile 10 EUR
 • Kindlustamata ja nimistusse mittekuuluva patsiendi koduvisiit 30 EUR
 • Perearsti koduvisiidi omaosalus kindlustatud ja nimistusse kuuluvale patsiendile 5 EUR (v.a. <2a vanused lapsed, rasedad ja liikumisvõimetud patsiendid)

Tõendid

 • Mootorsõidukijuhi tervisetõend 30 EUR
 • Relvaloa tervisetõend 30 EUR (vajalik psühhiaatri otsus)
 • Tervisetõendi vormistamine tööle 10 EUR (lisanduvad tasud röntgeni ja toitlustusasutuses töötajatele bak. analüüside eest)
 • Kindlustusdokumetide vormistamine 20 EUR
 • Lihttõend (laagrisse, spordiasutusele, kaitseliidule jne) 10 EUR